Werken op een feestdag dubbel betaald

 • Abonneren
 • Aandeel

Liep je arbeidscontract niet lang geleden af, dan is je voormalige werkgever in sommige gevallen toch nog verplicht om loon te betalen voor een feestdag of vervangingsdag, en wel onder volgende voorwaarden:. Je moet binnen de 72 uur op die link klikken om je registratie te bevestigen.

De werknemer heeft geen recht op het loon voor de feestdagen als hij minder dan 15 dagen ononderbroken tewerkgesteld werd.

Ik vroeg me af of mijn baas mij kan verplichten om te werken op een erkende feestdag zoals koningsdag of dat ik gewoon vrij kan nemen.

Annelies Emmens April 25, Tweede paasdag Tweede paasdag krijg je dubbel betaald als je werkt. Dat geldt natuurlijk alleen maar als de medewerker normaliter die dag ook werkt! Deze wekelijkse of tweewekelijkse rustperiode mag worden verdeeld in twee afzonderlijke periodes, mits niet korter dan 32 uur elk.

Een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een einde neemt, Let us show greater love and care for one another more in this year. Ga meteen aan de slag. Je krijgt alleen dubbel betaald op nationale feestdagen! Dan werken op een feestdag dubbel betaald er vier mogelijkheden: Een werknemer werkt normaal gesproken ook op de dag dat de feestdag valt. Mijn vraag is : is mijn salaris laag of niet.

Weet iemand wat dit betekend?

Nieuwjaarsdag Nieuwjaarsdag valt dit keer op woensdag 1 januari Eerste pinksterdag Eerste pinksterdag krijg je dubbel uitbetaald. Zet de boel op stelten! Indien het bedrijf gesloten is op een feestdag geldt het volgende.

Staat jouw profiel al online?

 • De 10 officiële feestdagen van Sommige dagen duidt je best meteen aan in je agenda.
 • Verdient een werknemer meer dan drie keer het minimumloon, dan kunnen partijen overeenkomen geen vakantiegeld uit te keren, of een lager percentage. In de horecasector wordt veel op feestdagen gewerkt.

Hemelvaartsdag Hemelvaartsdag krijg je dubbel uitbetaald. We spenderen heel wat tijd op het werk. Als notarisbediende heb je recht op brugdagen. In de arbeidsovereenkomst kan worden nagekeken of de horeca cao van toepassing is? Steeds meer winkels zijn open op tweede kerstdag.

Breadcrumb

De NHG- leden zijn gedispenseerd van de horeca-cao. Indien de inhaalrust niet toegekend kan worden binnen de zes weken volgend op de gewerkte feestdag ingevolge schorsing van de arbeidsovereenkomst ziekte, zwangerschap, enz Word gevonden Toon jouw profiel aan meer dan werkgevers die elke dag nieuwe kandidaten zoeken in onze database.

Bronnen: sectiesmoet die verleend worden voor of na 13 uur en mag op die dag niet langer dan 5 uren gewerkt worden, als de aard van het werk of bedrijvigheid dit vereist. Eens per week mag deze dagelijkse rustperiode worden bekort tot 8 uur, en van de Arbeidstijdenwet van 23 november Je bent werken op een feestdag dubbel betaald. Wanneer het loon van de werknemer per uur wordt berekend, heeft hij voor de feestdag recht op de betaling van zijn uurloon vermenigvuldigd met het aantal verloren arbeidsuren.

Indien de werknemer recht heeft op een halve dag inhaalrust, of om lekker van de zon te genieten in de Algarve. Het antwoord op de vraag is dan mogelijk anders.

Vakantie en Vakantiegeld

Citeer deze pagina © WageIndicator - Loonwijzer. De werkgever is verplicht het werk zo te organiseren dat een werknemer over een periode van 52 weken ten minste 13 zondagen niet werkt.

Eens per week mag deze dagelijkse rustperiode worden bekort tot 8 uur, als de aard van het werk of bedrijvigheid dit vereist.

 • Alles over werken op tweede kerstdag.
 • Technici die de tanden willen zetten in toekomstgerichte innovaties binnen de windsector, kunnen zich ontplooien bij ZF Wind Power.
 • Bij cao mag van deze regel worden afgeweken.
 • De feestdagencompensatie staat geregeld in artikel 3.

De verplichting tot betaling van een feestdag geldt bij elke beindiging van de arbeidsovereenkomst, werken op een feestdag dubbel betaald, werken op een feestdag dubbel betaald. Krijg ik ook betaald als ik niet werk op deze feestdagen. Het loon voor een feestdag is onderworpen aan RSZ en normale voorheffing. Je beschikbaarheid blijkt niet alleen uit het feit dat je al 20 jaar hier werkt. Indicaties voor meer dan beroepen. Gesloten op Nieuwjaarsdag: Krijgen werknemers doorbetaald.

Het gaat dan om: Nieuwsjaarsdag Koningsdag Bevrijdingsdag Goede vrijdag 1e en 2e Paasdag Hemelvaartsdag 1e en 2e Pinksterdag 1e en 2e Kerstdag Extra loon op feestdagen De wet zegt helaas niets over het uitbetalen van extra loon als je op officile feestdagen werkt.

De werknemers mogen principieel niet tewerkgesteld worden gedurende de 10 wettelijke feestdagen

Deze vervangingsdag moet dan worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming. Hoe zit het in zo'n situatie?? Hun geeft zomaar vrij!!!?

Werken op een feestdag dubbel betaald werknemer wiens arbeidsovereenkomst een einde neemt, heeft nog recht op het loon voor alle feestdagen die vallen binnen de eerste 30 kalenderdagen volgend op het einde van de overeenkomst of de stopzetting van de arbeid.

Een werknemer die wel komt werken en de feestdag valt op een dag dat hij normaal gesproken ook zou werken dan krijgt hij de uren doorbetaald die hij normaal gesproken zou werken en de daadwerkelijk gewerkte uren op de feestdag. Nieuwjaarsdag krijg je dubbel betaald als je werkt.

 • Joya 15.10.2019 03:46

  Het verschuldigde loon wordt berekend op grond van het aantal arbeidsuren dat de deeltijdse werknemer zou gepresteerd hebben indien die dag een gewone werkdag was geweest. De winkel is deze dag 5 uur open en de werknemer komt ook 5 uur werken.